Læge Johannes Bitsch og hustru Agnes Bitsch's mindelegat

Af legatet uddeles årligt ca. 10 portioner à ca. 
kr. 8.000 til medicinske studerende, der har opnået bachelorgrad og som efter legatbestyrelsens skøn har dokumenteret et behov for økonomisk bistand. 

Frist for indsendelse af ansøgning er den 1. maj.
Uddeling finder sted i august/september. 

Lauritz Schmidts Fond

Der uddeles legater til unge danske mænd og kvinder, der søger landbrugsuddannelse ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, landbrugsskolerne eller ligestillede skoler.

Legatportionerne er normalt kr. 5.000 - 10.000.

Frist for indsendelse af ansøgning er den 1. maj.
Uddeling finder sted i juni. 

Fabrikant Aage Lichtingers Legat

Legatet uddeles til studiehjælp - fortrinsvis til ansøgere, hvis forældre tilhører eller har tilhørt embedsstanden - til fuldførelse af studier til ingeniør, læge, jurist eller lignende eksaminer med tilknytning til det praktiske erhverv.

Frist for indsendelse af ansøgning er den 30. april.

Uddeling finder sted juni/juli. 

Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoniette Møllers Fond

Legatet kan søges af trængende af enhver samfundsklasse, særligt gamle og svage og sådanne, som uforskyldt er kommet i nød. Legatet er dog forbeholdt ansøgere bosiddende i København, Frederiksberg og Gentofte kommune, eller født og opdraget i Thisted. 

Frist for indsendelse af ansøgning er den 30. oktober.

Uddeling finder sted i december.


Legatet tildeles ligeledes til unge handelsmænd, der ønsker at studere i udlandet samt til institutioner, stiftelser, foreninger o.l. Der vil blive taget særligt hensyn til institutioner, der virker på Christianshavn. Der er særlige beskatningsregler vedrørende rejselegater. Læs mere her.

Her er ikke noget ansøgningsskema, men fristen for indsendelse af ansøgning er den 14. april.
Uddeling finder sted i juni/juli. Send din ansøgning til aGRrQGx1bmRlbG1lcnNhbmRhZ2VyLmRr

Glashandler Johan Franz Ronges Fond

Legatet uddeles til kunstnere, særligt malere og billedhuggere, tonekunstnere og unge håndværkere til udvikling og uddannelse - herunder gravører.

Frist for indsendelse af ansøgning er den 15. april. Uddeling finder sted juni/juli.

Søg legatet her.

Syge og overanstrengte til hjælp til at genvinde arbejdsevnen, samt til ældre, syge og svagelige (rekonvalescenter).

Frist for indsendelse af ansøgning er den 15. april. Uddeling finder sted juni/juli.