Nyheder fra firmaet

Konsortium
I fortsættelse af den nylige afgørelse i sagen om ”vejstribekonsortiet” ( klik her for at se min omtale ), har der været en del offentlig debat, idet problemstillingen – sat på spidsen – leder til, at konkurrenter, der ellers gerne ville byde sammen i et konsortium, ganske enkelt...
fedme
Så har retten i Kolding afgjort, at fedme i sig selv ikke er et handicap. Billund Kommunes afskedigelse af en svært overvægtig dagplejer var derfor ikke udtryk for diskrimination.

Udvalgte ydelser

forstørrelsesglas 136px

Insolvens

Vores afdeling for insolvensret og rekonstruktioner består foruden 2 faste kuratorer ved Sø og Handelsrettens skifteret af flere advokater med en bred og mangeårig erfaring i de forskellige discipliner inden for insolvensretten. Læs mere her
justice 136 px

Overenskomstforhold

Vores specialist har stor erfaring med håndtering af alle de specielle forhold, der gælder for kollektive overenskomster, både håndtering af krav om kollektiv overenskomst
fra en fagforening, forhandling af kollektiv overenskomst og håndtering af konflikter.
Læs mere her