Nyheder fra firmaet

GTDT 2014
Partner Morten Schwartz Nielsen og juniorpartner David Frølich skriver om de danske retsforhold i den internationale rapport; "Getting the Deal Through". Rapporten, som udkommer for 12. gang i år, er et internationalt orienteret analytisk værk, som især anvendes af jurister og...
NCD-2346
Den 13. juni 2014 trådte den nye forbrugeraftalelov i kraft. Den nye forbrugeraftalelov medfører markante ændringer for især aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted og ved fjernsalg. Navnlig erhvervsdrivende der driver nethandel skal derfor være opmærksomme på de...

Udvalgte ydelser

retssag 136px

Collection services

Vi hjælper med inddrivelse af udestående med en dedikeret fast inddrivelsesprocedure, der for sine innovative arbejdsgange har vundet anerkendelse i branchen. Læs mere her
forstørrelsesglas 136px

Insolvens

Vores afdeling for insolvensret og rekonstruktioner består foruden 2 faste kuratorer ved Sø og Handelsrettens skifteret af flere advokater med en bred og mangeårig erfaring i de forskellige discipliner inden for insolvensretten. Læs mere her