Nyheder fra firmaet

retssag 136px
Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, som Folketinget vedtog 1. december 2016, åbner op for, at kapitalejerselskaber efter 1. januar 2017 lovligt kan yde lån til kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.fl., hvis en række betingelser er opfyldt. Loven betyder også, at bestemte...
Afgørelse anders and
Baggrunden for sagen Den omtvistede ejendom blev kortlagt som forurenet på V2-niveau i 2004, idet der var konstateret forurening fra et tidligere renseri beliggende i en af ejendommens bygninger. Ejeren af ejendommen (udlejer) modtog i forbindelse med kortlægningen af ejendommen som...

Udvalgte ydelser

forstørrelsesglas 136px

Insolvens

Vores afdeling for insolvensret og rekonstruktioner består foruden 2 faste kuratorer ved Sø og Handelsrettens skifteret af flere advokater med en bred og mangeårig erfaring i de forskellige discipliner inden for insolvensretten. Læs mere her
retssag 136px

Collection services

Vi hjælper med inddrivelse af udestående med en dedikeret fast inddrivelsesprocedure, der for sine innovative arbejdsgange har vundet anerkendelse i branchen. Læs mere her