Nyheder fra firmaet

images (1)
Introduktion EU-domstolen har afsagt sin afgørelse i sagen Patrick Breyer mod Tyskland, om hvorvidt dynamiske IP-adresser kan udgøre persondata, og om indsamling samt behandling  derfor er undergivet EU's persondatabeskyttelse. Dommen er på linje med generaladvokat Sánchez-Bordonas...
Ejeraftaler
Partner, Morten Schwartz Nielsen writes in Commercial Dispute Resolution (www.cdr-news.com) about liablity in conncetion with Initial Public Offering shortcomings: "What lies beneath: who bears the liability for Initial Public Offering shortcomings? LIABILITY IN CONNECTION WITH AN...

Udvalgte ydelser

justice 136 px

Overenskomstforhold

Vores specialist har stor erfaring med håndtering af alle de specielle forhold, der gælder for kollektive overenskomster, både håndtering af krav om kollektiv overenskomst
fra en fagforening, forhandling af kollektiv overenskomst og håndtering af konflikter.
Læs mere her
bluebook 136px

Selskabsforhold

Fra det tidspunkt, hvor du påtænker at etablere en virksomhed, er det væsentligt at få en dialog med os omkring, hvordan du bedst etablerer dig. For typen af den virksomhed du påtænker at drive, har stor betydning for, hvordan du bør etablere dig. Læs mere her