Nyheder fra firmaet

Partner, Michael Møller Nielsen og advokat, Julie Flindt Rasmussen skriver i den nyeste udgave af HR JURA Magasinet en spændende artikel om Ajos-sagen, som handler om den grundlæggende ret til ikke at blive diskrimineret på grund af alder.   Uddrag fra artiklen: " Den 6....
Der er gennem den seneste tid sket væsentlige ændringer i retsplejelovens regler vedrørende syn og skøn. 1. juli 2014 trådte nye regler i kraft, som indebar skematvang, ændringer i reglerne om afvisning af skønsspørgsmål, ændringer i reglerne om udpegning af skønsmænd og mulighed...

Udvalgte ydelser

Selskabsforhold

Fra det tidspunkt, hvor du påtænker at etablere en virksomhed, er det væsentligt at få en dialog med os omkring, hvordan du bedst etablerer dig. For typen af den virksomhed du påtænker at drive, har stor betydning for, hvordan du bør etablere dig. Læs mere her

Collection services

Vi hjælper med inddrivelse af udestående med en dedikeret fast inddrivelsesprocedure, der for sine innovative arbejdsgange har vundet anerkendelse i branchen. Læs mere her